Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVI.C

Třídní učitel:
Mgr. Michaela Pernicová

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Andrea Janotová

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Renata Dobšáková
Anglický jazyk 1 Mgr. Andrea Janotová
Anglický jazyk 2 Mgr. Milena Čadová
Matematika RNDr. Jana Nechvátalová
Fyzika Mgr. Michaela Pernicová
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis RNDr. Jana Nechvátalová
Dějepis Mgr. Lucie Vejvalková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Tělesná výchova - hoši Mgr. Jiří Kostka
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Nepovinné předměty
Matematika RNDr. Jana Nechvátalováwww.zssirotkova.cz