Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVI.B

Třídní učitel:
Mgr. Pavel Přikryl

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Michal Helia

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Libor Stehlík
Anglický jazyk 1 Mgr. Markéta Hotová
Anglický jazyk 2 Mgr. Katarína Valouchová
Matematika Mgr. Michal Helia
Fyzika Mgr. Michaela Pernicová
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Sabina Lajkebová
Dějepis Mgr. Lucie Vejvalková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Tělesná výchova - hoši Mgr. Josef Maleček
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Nepovinné předměty
Výběrový seminář Čj Mgr. Zuzana Košťálováwww.zssirotkova.cz