Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVI.A

Třídní učitel:
Mgr. Barbora Janíčková

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Vladimíra Pechánková

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Vladimíra Pechánková
Anglický jazyk 1 Mgr. Barbora Janíčková
Anglický jazyk 2 Mgr. Andrea Janotová
Matematika Mgr. Barbora Janíčková
Fyzika Mgr. Michaela Pernicová
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Lukáš Ulč
Dějepis Mgr. Lucie Vejvalková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Adam Jančovič
Informatika 2 Mgr. Adam Jančovič
Tělesná výchova - hoši Mgr. Josef Maleček
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Nepovinné předměty
Výběrový seminář Čj Mgr. Zuzana Košťálováwww.zssirotkova.cz