Vytisknout stránkuVytisknout stránkuV.D

Třídní učitel:
Mgr. Markéta Hotová

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Jan Pečenka

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk PaedDr. Miloslava Šilhavá
Anglický jazyk 1 Mgr. Markéta Hotová
Anglický jazyk 2 PhDr. Martina Skalková
Matematika Mgr. Michal Helia
Člověk a jeho svět Mgr. Lukáš Ulč
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova Mgr. Markéta Hotová
Informatika 1 Mgr. Jan Pečenka
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenka
Praktické činnosti 1 Mgr. Adam Jančovič
Praktické činnosti 2 Mgr. Adam Jančovič
Tělesná výchova - hoši Mgr. Josef Maleček
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Nepovinné předměty
Informatika 1 Mgr. Jan Pečenka
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenkawww.zssirotkova.cz