Vytisknout stránkuVytisknout stránkuV.B

Třídní učitel:
Mgr. Sabina Lajkebová

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Libor Stehlík

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Libor Stehlík
Anglický jazyk 1 Mgr. Michal Kříž
Anglický jazyk 2 Mgr. Katarína Valouchová
Matematika Mgr. Marcela Cvrkalová
Člověk a jeho svět Mgr. Sabina Lajkebová
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Polická
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Praktické činnosti 1 Mgr. Adam Jančovič
Praktické činnosti 2 Mgr. Adam Jančovič
Tělesná výchova - hoši Mgr. Martin Ouda
Tělesná výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Nepovinné předměty
Výběrový seminář Čj Mgr. Zuzana Košťálováwww.zssirotkova.cz