Vytisknout stránkuVytisknout stránkuV.A

Třídní učitel:
Mgr. Martin Ouda

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Jiří Kostka

Rozvrh hodin                  

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Vanda Mrkosová
Anglický jazyk 1 PhDr. Martina Skalková
Anglický jazyk 2 Mgr. Milena Čadová
Matematika Mgr. Jiří Kostka
Člověk a jeho svět Mgr. Martin Ouda
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Polická
Informatika 1 Mgr. Josef Maleček
Informatika 2 Mgr. Josef Maleček
Praktické činnosti 1 Mgr. Adam Jančovič
Praktické činnosti 2 Mgr. Adam Jančovič
Tělesná výchova - hoši Mgr. Martin Ouda
Tělesná výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Nepovinné předměty
Výběrový seminář Čj Mgr. Zuzana Košťálováwww.zssirotkova.cz