Vytisknout stránkuVytisknout stránku

 Zeměpis


Více informací o zeměpise nalezneš na :www.geografie-zssirotkova.wbs.cz

Ročník: 6.
Učebnice: (zajišťuje škola)
ALTER;
1. díl - Vesmír a mapa
2. díl - Krajinná sféra I.
3. díl - Krajinná sféra II.
Sešity: 440
Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)

Ročník: 7.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Červinka - Braun, SCIENTIA
Afrika, Austrálie a Antarktida
Amerika
Asie
Sešity:
420 - 460
Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)

Ročník: 8.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Vilímek - Nováková, SCIENTIA Evropa
Mirvald a kol., SCIENTIA Socioekonomický zeměpis
Sešity:
420 - 460
Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)

Ročník: 9.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Holeček a kol., FORTUNA Zeměpis pro 8. roč. ZŠ - Česká republika
Sešity:
420 - 460
Další pomůcky: Atlas ČR (zapůjčený školou)
 Zápisky ke stažení

Všechny další pomůcky (šablony, obrysové mapy, slepé mapy apod.) zajišťuje škola.

Pomůcky do zeměpisu pro žáky. pí.uč. Pařízkové:
malý linkovaný deníček
sešit linkovaný nebo nelinkovaný ve TVRDÝCH deskách
lepidlo, nůžky, pastelky pro žáci 7. 8. a 9. ročníku do lavice jedno vydání ATLASU SVĚTA

www.zssirotkova.cz