Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ŠD jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak. Platba za kroužek (za použitý materiál) se platí souběžně s platbou za ŠD.

Pro děti nepřihlášené do ŠD, které mají zájem kroužky navštěvovat, je stanoven poplatek 300,- Kč/rok za kroužek.

Celodružinové akce se ve školním roce 2017/2018 budou konat přednostně ve středu.

pondělí

Keramika     14:00 – 15:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Deskové hry     14:00 – 15:00     Řádková

Zpívánky s kytarou     14:00 – 15:00     Pokorná

 

úterý              

Keramika     14:00 – 15:00     Hejtmánková     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Hejtmánková     1600,-Kč/šk.rok

Moderní tance     14:00 – 15:00     Pokorná

Míčové hry (3.-4.tř)     14:00 – 15:30     (malá TV)

Zdravotní cvičení     14:00 – 15:00     Vaňáčková

 

středa     —————————————————————————

 

čtvrtek

Keramika     14:00 – 15:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Jogínci     14:00 – 15:00     Řádková

Zdravotníček     14:00 – 15:00     Dolejšová

Němčina hrou     14:00 – 15:00     Vaňáčková

 

pátek

Vaření     14:00 – 15:30     Hasalová     1500,-Kč/šk.rok

Pohybový kroužek (1.-2.tř)     14:00 – 15:30     Hejtmánková     (malá TV)

Výtvarný kroužek     14:00 – 15:30     Sladká Monika     600,- Kč/šk.rok

Dovedné ruce     14:00 – 15:30     Zástěrová     1500,- Kč/šk.rok