Matematické třídy

Žáci v matematických třídách:

  • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji,
  • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech
  • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje
  • individuální přístup
  • matematiku vyučují učitelé se vzděláním pro výuku na středních školách
  • systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám na gymnázia
  • Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády
  • škola sama pořádá dvě brněnské matematické soutěže, a to Miniolympiádu 4. tříd a Pythagoriádu 8. tříd, organizujeme také městské kolo v Sudoku
  • rozšířená výuka ICT

Výběrové řízení proběhne 29. (do páté M třídy) a 30. 5. (do šesté M třídy) 2018.

Přihlášky elektronickou formou, přihlašovací formulář k dispozici zde. Formulář neodesílá potvrzení na email, všechny přihlášky jsou automaticky uloženy a archivovány.

Ukázky přijímacích testů z minulých let:

Přijímací test z roku 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Přijímací test z roku 2016 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2016
Přijímací test z roku 2015 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2015

Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2015
Přijímací test z roku 2014 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2014

Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2014

Přijímací test z roku 2013 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Přijímací test z roku 2012 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2012

Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2012

Přijímací test z roku 2011 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2011

Přijímací test z roku 2010 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2010