Aktuality

Výstava BODIES REVEALED – pro vážné zájemce z řad žáků 8. tříd

Plánujeme zorganizovat návštěvu výstavy BODIES REVEALED, která odhaluje návštěvníkům lidské tělo v celé jeho složitosti i kráse. Výstava BODIES REVEALED je dosud největší výstavou o lidském těle, která kdy v České republice byla.

Vážní zájemci o návštěvu výstavy z řad žáků 8. ročníku se můžou hlásit v kabinetě přírodopisu u pana uč. Přikryla, účast na výstavě je nutné potvrdit zaplacením 190,- Kč. Termín návštěvy bude upřesněn podle celkového počtu přihlášených žáků.
Místa se rychle plní, kdo dříve přijde a zaplatí, má jedinečnou možnost být ohromen složitostí a zároveň křehkostí lidského těla. Pokud návštěvu výstavy z důvodu malého zájmu žáků nezorganizujeme, budeme samozřejmě vstupné vracet v celé výši.

Doufáme, že o výstavu bude zájem a využijeme tuto jedinečnou možnost nahlédnout do všech tělních systémů a soustav, které zajišťují fungování lidského těla.

Brloh

Velká gratulace patří týmu třídy 9.C ve složení Kristýna Jansová, Tereza Káňová, Olga Krumlová a Vojtěch Bžatek za vynikající reprezantaci v soutěži Brloh. Včera se umístili na fantastickm třetím místě v celorepublikovém kole, které se konalo v budově Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše. Děkujeme a přejeme jim hodně dalších  úspěchů.

8.C jde na výukový program

V úterý 9. prosince se třída 8. C zúčastní výukového programu v Diecézním muzeu na Petrově s názvem „Gotika a baroko“. Žáci se na vybraných exponátech i stavbách kostelů seznámí s danými kulturně historickými epochami.

Knihy do školní knihovny

Klub rodičů opětovně žádá rodiče, kteří mají zájem zakoupit některou z knih v tomto seznamu, aby tak učinili do pátku 12.12. a tuto skutečnost potvrdili na email dvorakova@zssirotkova.cz. Děkujeme.

1.C a Mikuláš

Naše třída si užila návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků. Dostali jsme pamlsky a čert si nikoho neodnesl. Ve velké tělocvičně jsme také řádili na Mikulášské opičí dráze. Fotky zde.

Mléko do škol

K 31.12. 2014 bude ukončena platnost všech stávajících papírových karet. Platné budou pouze nové plastové karty s číselnou řadou od 1240000(0).
Doporučujeme dočerpat kredity na papírových kartách do 31.12.2014 nebo si nechat převést zůstatky na novou plastovou kartu. Rodiče mohou zasílat žádosti o bezplatný převod s uvedením čísel obou karet na email info@happysnack.cz. Po 31.12.2014 umožníme převod ještě po dobu 3 měsíců, tj. do 31.3.2015

Třídní schůzky

Dnešní třídní schůzka 6.A se pro nemoc paní učitelky třídní PaedDr. Šilhavé ruší. O náhradním termínu budou rodiče informováni později.

Mikulášská nadílka v 1.B

V pátek v 1.B proběhla Mikulášská nadílka, kterou dětem přinesl Mikuláš, dva čerti a anděl – těžko říci, zda byli opravdoví či převlečení deváťáci. Každopádně ale věděli o všech drobných hříšcích prvňáčků, kteří rádi slíbili nápravu a přidali básničku nebo písničku. Nakonec prvňáky i deváťáky čekalo bohaté pohoštění – řízečky s chlebem, jednohubky, chlebíčky či slaná roláda. Několik fotek najdete zde.

Třídnické hodiny 2.C

Z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Bínové se třídní schůzky 2.C třídy přesunují na následující pondělí 15. prosince v 17.00 hodin.

Španělský den

Dnešní výuka španělského jazyka bude projektově zaměřena na španělské reálie, konkrétně​ na státní svátek Španělska „Den Ústavy“ (6. 12.), kterým si Španělsko připomíná přijetí demokratické ústavy v roce 1978. Sedmé ročníky se budou seznamovat se členy španělské královské rodiny (a při tom si osvojí slovní zásobu vztahující se ke členům rodiny). Mimo jiné se dozví, že v červnu letošního roku král Juan Carlos abdikoval ve prospěch svého syna Filipa, prince z Asturie, který tak nastoupil na trůn jako král Felipe VI a že jeho manželkou je královna Letizia (bývalá novinářka, žena z lidu).  Španělská ústava z roku 1978 obnovila konstituční monarchii jako státní zřízení a stanovila španělského krále jako zosobnění a symbol jednoty a trvalosti španělského státu. Osmé a deváté ročníky si osvojí politické rozdělení Španělska, dozví se, že 50 provincií Španělského království je seskupeno do 17 autonomních regionů zvaných autonomní společenství. Další 2 provincie na pobřeží severní Afriky – města Ceuta a Melilla mají postavení autonomních měst. Španělsko bylo ústavou z roku 1978 přeměněno ve vysoce decentralizovaný stát, což ostře kontrastuje s předchozím frankistickým režimem, autonomní oblasti mají rozsáhlou autonomii, vlastní parlament a vládu, což odpovídá poměrům ve federaci.