Aktuality

Zajímá Vás, jaká bude konkurence u přijímacích zkoušek?

 

Počty přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2014/15 naleznete zde.

Legenda:

modře vyznačené školy a obory – zapojeny do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek

XXX – obor není v tomto roce otevřen

nevyplněné údaje – škola nedodala příslušné podklady

English Jungle

Ve čtvrtek se na naší škole konalo školní kolo soutěže English Jungle.

Žáci prvního stupně prokazovali  své znalosti angličtiny v ústní i  písemné formě.

V 1. kategorii zvítězila Sofie Roith z 1. B

Ve 2. kategorii se na prvním místě umístila Julie Malotová z 3.A. Druhé místo obsadil Jan Otáhal z 3.C. Třetí místo získala Sophie Polická ze 3.A.

Ve 3. kategorii se na prvním místě umístil Oliver Ergen  z  5.C.  Druhé místo obsadila Anna Hronová z 5.C. Třetí místo získal Tomáš Pelčák ze 4. B.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v městském kole.

 

 

Výsledky matematické olympiády kat. MO Z6, MO Z7

Dlouho očekávané výsledky jsou konečně tady. V nabité konkurenci soutěžících z řad víceletých gymnázií se naši žáci opět neztratili. A to zejména v kategorii MO Z7, kde Vašek Janáček osadil první dělené místo. Blahopřejeme Vášo a děkujeme za vzornou reprezentaci. Výsledky zde – celkové výsledky MO Z6celkové výsledky MO Z7.

MAKOSO č. 5

Neskutečně silný kalibr vytáhl pan učitel Pečenka v rámci zadání „pětky“ MAKOSA. Koukněte na to – zadání.

Vyhodnocení 3. úkolu školní dějepisné soutěže

Celoškolní dějepisná soutěž pokračuje dalšími úkoly. Třetího úkolu s názvem „České hrady“ se zúčastnilo celkem 83 žáků z 1. i 2. stupně, 40 řešitelů odpovědělo na všechny otázky zcela správně a jako odměnu za úsilí získává jedničku do předmětu dějepis. Těšíme se, že se s úspěšnými řešiteli i dalšími zájemci setkáme v dalším kole. Zadání, které odkazuje na významné výročí konce 2. světové války, je již umístěno na nástěnce dějepisu.

ukončení karantény

Dnem 9.4. končí karanténní opatření zavedená v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění v ZŠ Sirotkova. Od 10.4.2015 se třída 5.D vrací do normálního režimu bez omezení. Děkujeme všem, žákům, rodičům, učitelům, provozním pracovníkům i ostatním, kterých se karanténní opatření týkala za trpělivost, podporu a spolupráci.

Matematický klokan kat. Cvrček

Doplňujeme ještě celkovou výslednici MATEMATICKÉHO KLOKANA o kategorii Cvrček.

7.C – návštěva salesiánského střediska

Třída 7.C se v pátek 10.4 zúčastní programu v salesiánském středisku. Program potrvá po dobu čtyř vyučovacíh hodin. Pátá a šestá vyučovací hodina bude beze změny.

Organizace MO – městské kolo

Pro jistotu a přehlednost přinášíme drobnou rekapitulaci:

reprezentanti 6. ročníku – sraz 8.00 u vrátnice, s sebou přezuvky, psací a rýsovací potřeby, tabulky (místo konání ZŠ Kotlářská)

reprezentanti 7. ročníku – příchod do školy 8.30, rozpis soutěžících s umístěním do tříd bude u vrátnice

reprezentanti 8. ročníku – sraz 7.45 u vrátnice, s sebou 2 lístky na MHD, přezuvky, psací a rýsovací potřeby, tabulky (místo konání Gymnázium T. Novákové)

Pedagogický doprovod na soutěž je zajištěn. Každý soutěžící, který bude chtít odejít po ukončení soutěže sám domů, musí donést písemný souhlas rodičů.

Hodně zdaru!

7.C jde na výstavu

Ve čtvrtek 9.4. jdou žáci 7. C na výstavu „Korunovační klenoty“. Výstavou, která se koná v letohrádku Mitrovských, nás provede profesionální průvodce, který nás seznámí nejen s historií klenotů, ale přiblíží nám i dobu panování Karla IV.. Odchod od školy ve 12.30, návrat kolem 14.30.