Aktuality

KROUŽKY

Přihlašování do kroužků pro letošní školní rok 2016/2017 můžete provádět vstupem do speciální aplikace zde.

Prvňáčci

Školní rok začal pro prvňáčky radostně – každý má „svého deváťáka“, který mu bude pomáhat a radovat se z jeho úspěchů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Máš už svého deváťáka?

I letošní školní rok se rozjela akce, kdy si každý „deváťák“ vezme pod svá křídla svého „prvňáčka“. Foto z prvního setkání si můžete prohlédnout zde. Tak ať to všem klape!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SPORTOVEC ROKU

První kolo sportovce roku s tématem ATLETIKA : 60m, hod kriketovým míčkem a skok daleký, se bude konat v pondělí 26.9. 2016 na Rosničce. Sraz všech přihlášených účastníků ve 14.00 hod před školou. Těšíme se moc na první závodění a udělení bodů 🙂

SPORTOVEC ROKU

A už je to tu zase!!!!!! Po velmi úspěšném minulém ročníku škola opět vyhlašuje soutěž o nejlepšího sportovce školy 2016/2017. Soutěžit se bude stejně jako loni, dívky a chlapci zvlášť ve dvou kategoriích – 6.+7. ročník a 8.+9. ročník. v osmi disciplínách v průběhu celého roku. Těšit se můžete na vynikající sportovní výkony, pestrou paletu soutěží, uznání a velmi hodnotné ceny.

Přihlášky do soutěže nejpozději do 23.9. 2016 v kabinetě Tv u paní učitelky Ondrákové.

Podrobnosti na nástěnkách a na webu školy : O škole – šk. rok 2016/2017 – sportovec roku

Platby na začátku školního roku

Vzhledem ke zvýšenému počtu plateb na začátku školního roku prosíme, abyste věnovali pozornost číslu účtu a variabilnímu symbolu vaší platby.
Pro úhradu stravného používejte prosím výhradně účet školní jídelny 43-9558680237/0100 a přidělený variabilní symbol.
Pro úhradu ostatních plateb (platba za pracovní sešity a nadstandardní pomůcky, platby za kroužky, platba za školní družinu, platby za akce školy a další) používejte účet školy 32630621/0100.

Variabilní symbol pro úhradu pracovních sešitů najdete v přiloženém souboru.

Velice děkujeme za dodržování výše uvedených pokynů, ušetříte nám dohledávání plateb.

ŠVP Studnice 4.C

Fotogalerie ze skvělé školy v přírodě bývalé 4.C máte k nahlédnutí http://burtila.rajce.idnes.cz/SVP_Studnice_4.C_2015_16/.

1

Fotokoutek bývalé 3.B

Fotokoutek bývalé 3.B ze závěru školního roku http://burtila.rajce.idnes.cz/Fotokoutek_3.B_2015_16/

20160628_082549

Svět na dlani – změna dne konání!!!

SVĚT NA DLANI – 4.ročníky

Pondělí 13-13.50 hod, učebna Spec.ped (podkroví), Mgr. Zuzana Košťálová.

V kroužku Svět na dlani bude, jako minulý rok, každá hodina jinak tematicky zaměřená. Žáci se dozví zajímavosti z oblasti přírody, vědy, techniky a světa kolem nás.
Zúročí své vědomosti, naučí se naslouchat a diskutovat. Prostřednictvím kvízů, křížovek a doplňovaček v závěru hodin se naučí zapamatovat si a vypíchnout podstatu sdělených informací. Rozšíří si své znalosti v debatě a využijí svoji slovní zásobu.

Organizace začátku školního roku

První školní den budou mít všichni žáci jednu vyučovací hodinu. Prvňáčci budou končit po slavnostním zhájení školního roku (kolem 9. hod.). Obědy budou vydávány od 10.30 do 12.30 hod.
V pátek 2.9. budou mít prvňáčci dvě, žáci 2.-4. ročníku čtyři a ostatní pět vyučovacích hodin se svým třídním učitelem.
Od pondělí 5.9. se žáci 1. ročníku učí 3 vyučovací hodiny a ostaní již podle platného rozvrhu.
Od 1.9. každý den plynule navazuje na výuku na I. stupni školní družina.