Aktuality

Testování IQ Mensou ČR

Ve spolupráci se společností Mensa proběhne v ZŠ Sirotkova dne 29.4. v dopoledních hodinách testování IQ. Testy jsou neverbální, kalibrované podle věku a lze jimi testovat děti od 5 let. Máte-li zájem, aby se vaše dítě testování zúčastnilo, je zapotřebí přihlásit se k testování přes internet na http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/(město Brno, termín 29.4.) a u žáků mladších 15 let podepsat souhlas s testováním zákonným zástupcem.
Podepsané souhlasy zákonných zástupců přinesou žáci do kanceláře ZŘŠ do 22. dubna. Peníze na testování prosím přineste až v den testování, vybere je přímo testující.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na uvedenou adresu do 4 týdnů od testování. Škola obdrží pouze anonymní statistické vyhodnocení testování.  Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku IQ 130  a více bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Stravné květen 2014

Počet dní s výdejem stravy:

– květen 19 dní

Prosím o zaplacení do 22. 4. 2014.

Soutěž ve vybíjené – městské kolo

Dalšího vynikajícího výsledku dosáhli dnes naši žáci 4. a 5. ročníku v městském kole soutěže ve vybíjené v ZŠ Novoměstská. Skvěle zabojovali, v konkurenci pěti týmů (sešli se ti nejlepší z celého Brna!) zvítězili a zajistili si tak postup do dalšího – tentokrát už krajského kola. O vítězství v městském kole se zasloužili Matěj Hron, Sebastian Přikryl, Dang Anh Dang, Svatopluk Raška, Petr Křivánek, David Petečuk, Tomáš Houzar, Filip Klimeš, Rudolf Komanec, Tomáš Přikryl, Jan Zástěra a Petra Adámková. Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Vyhlášení ředitelského volna

Z důvodu úpravy topného systému, úpravy záchodů a údržbových prací v kotelně školy je na pátek 2. 5. 2014 vyhlášeno ředitelské volno. Činnost školní družiny od 8.00 do 17.00 hod. bude v případě přihlášení alespoň 10 dětí zajištěna. V pátek 9.5. je provoz školy beze změny.

Jazykolamy nám jazyk nezlomí aneb zlom si svůj jazykolam

V současné době můžete potkat ve škole žáky, kteří si jakoby pro sebe různě drmolí: Máti, máte mátu, nemáte-li … Naolejuje to Julie … Čistý s Čistou čistili činčilový… Tři sta tři a třicet… Ve skutečnosti trénují na třídní kola soutěže Jazykolamy nám jazyk nezlomí aneb zlom si svůj jazykolam, která nyní probíhají. Ti nejlepší se utkají v celoškolním kole, jehož finále bude 15.4. 2014 ve 14 hod v učebně 4. C.

 

bublina

Okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dnes probíhá v SVČ Lužánky okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY v kategorii D (6. a 7. ročník), naši školu reprezentují M.Tarabová (6.C), Z.Goghová (7.C) a Z.Markesová (7.B). Všem držíme palce.

Hovorové hodiny

Dnes, tj. v pondělí 7.4. mezi 14.00 a 18.00 proběhnou v ZŠ Sirotkova hovorové hodiny. Kde vám budou jednotliví vyučující k dispozici najdete v přiloženém rozpisu hovorovky_duben14.

Výsledky naší školní pravopisné olympiády

Dne 25. 3. se žáci II. stupně zúčastnili naší každoroční školní olympiády v pravopisu. V kategorii 6. – 7. tříd zvítězila Erika Do ze 7. D a v kategorii 8. – 9 . tříd se o 1. místo dělí  Edi Masař a Lucie Walterová, oba z 9. B. Vítězům Gratulujeme!

Výsledky najdete zde:

celkové výsledky pravopisná olympiáda_2014_6.,7._ročník

celkové výsledky pravopisná olympiáda_2014_8.,9._ročník

Učitel roku 2014

Dne 27.3. byl oceněn pan učitel Michal Kříž jako učitel roku 2014. Byl vybrán mezi 29 navrhovanými učiteli Radou města Brna. Jedná se o velmi prestižní ocenění a jsme moc rádi, že tuto cenu získal jeden z našich kolegů.

Můžete si prohlédnout reportáž z ceremoniálu (čas 17. 20) a rozhovor s panem učitelem.

Ptačí den pro školáky

Zoo Brno již tradičně pořádá soutěž „Den ptactva pro školy“. V letošním roce se uskuteční 1. dubna a v tento den budou mít vstup zdarma nejen soutěžící školáci, ale také všichni nositelé ptačích příjmení.
Předem přihlášená čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s doprovodem mají sraz v 9:15 v promítacím sále správní budovy. Procházka zahradou spojená se soutěžním kvízem rozhodne o vítězích, ti pak dostanou diplom a malý dárek. Soutěžit se bude do cca 12:00. Naši školu bodou reprezentovat: M.Tarabová (6.C), Z.Goghová (7.C), K.Jansová (8.C) a A.Sedláčková (9.A).