Aktuality

Anglická soutěž English Jungle

Na  I. stupni naší školy se uskutečnila soutěž English Jungle, která se skládala ze dvou částí: písemné a ústní. Děkujeme všem soutěžícím a blahopřejeme vítězům.

Výsledky školního kola:

Kategorie  3. třídy

  1. místo Tadeáš Knappe
  2. místo Roman Melnikov
  3. místo Emma Hubatková

Kategorie 4. třídy

  1. místo Kristýna Čáslavská
  2. místo Kristýna Malocco
  3. místo Tereza Letzelová

 

Den Země 3.B a 3.C

P1010961 P1011035

V rámci oslav Dne Země se zúčastnily třídy 3.B a 3.C terénní akce v Oboře Holedná. Počasí nám přálo, divoké zvěře jsme se nebáli, učili jsme se tiše chovat v přírodě, poznávat rostliny i zvířata, třídit odpad  a odnesli jsme si spoustu zážitků! Fotografie z průběhu akce si můžete prohlédnout zde: http://burtila.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_3.B_C_Obora_Holedna%2C_2014/

 

Výsledky soutěže v jazykolamech

Finále v  soutěži  „Jazykolamy nám jazyk nezlomí aneb zlom si svůj jazykolam“ dopadlo parádně! Žáci-finalisté se museli poprat s velmi náročnými jazykolamy jako například: Vylije-li Livie litr lihu, lifruje-li ho do Libye?               A to 4 krát po sobě a správně. 

Finalisté 1. kategorie

Finalisté 1. kategorie

 

Výsledky:

1. kategorie (1. třída)

1. Rozárka Slavíčková

2. Anička Cvrkalová

3. Tomáš Pakosta

 

2. kategorie (2.+3. třída)

1. Michal Doležal

2. Anička Stejskalová, Honza Prchal

3. Karla Nesňalová

 

3. kategorie (4. třída)

1. Nikola Milošicová

2. Patricie Přinesdomů

3. Vojta Marek, Kristýna Čáslavská

 

4. kategorie (5.+6. třída)

1. Václav Janáček

2. Tereza Divácká

3. Karolína Holá, Agáta Kuncová

 

5. kategorie (7.+8. třída)

1. Natálie Neradílková

2. Zuzana Markesová

3. Adéla Mottlová

 

6. kategorie (9. třída)

1. David Šikula

 

 

 

Den Země – středa 23.4.

Ve středu 23.4. pořádá ZŠ Sirotkova pro žáky 5.-9. tříd Den Země. V oboře Holedná je pro žáky připraveno 9 stanovišť s přírodovědnou, ekologickou a zeměpisnou tématikou. Žáci si tento den přinesou: jídlo a pití na celé dopoledne, sportovní obuv a oděv, pláštěnku, psací potřeby, 2 jízdenky na MHD. Sraz jednotlivých tříd u školy mezi 7:30 a 8:30 (viz. přiložený rozpis), návrat jednotlivých skupin ke škole mezi 13.30 a 14.30 hodin. Výdej stravy bude tento den prodloužen.

Schůzka rodičů – výměnný pobyt Katalánsko

Rádi bychom pozvali rodiče žáků, kteří se v květnu zúčastní výměnného pobytu v Katalánsku na další pracovní schůzku, tentokrát již s podrobnostmi o dopravě, ubytování v rodinách, programu a dalších záležitostech. Tato schůzka se uskuteční ve čtvrtek 24.4. v 17.00 hodin v učebně U 9.C.
Zároveň prosím do 24.4. o uhrazení doplatku na účet školy 32630621/0100, opět s variabilním symbolem 5+ prvních šest cifer z rodného čísla dítěte. Doplatek činí 5000 Kč (+ navíc volitelně 490 Kč pojištění storna letenky a úrazové a cestovní pojištění).

Matematická olympiáda – městské kolo

V minulém týdnu proběhla městská kola matematické olympiády 6., 7. a 8. ročník, do kterých zasáhli naši reprezentanti. V konkurenci dalších počtářů předvedli parádní výkony a opět potvrdili dobrá postavení našich žáků v konkurenci ostatních. Všem účastníků děkujeme za vydařenou reprezentaci a těm nejlepším gratulujeme!

kategorie MO_Z6_MOZ6_mesto

kategorie MO_Z7MO_Z7_mesto

kategorie MO_Z8_MOZ8_mesto

Testování IQ Mensou ČR

Ve spolupráci se společností Mensa proběhne v ZŠ Sirotkova dne 29.4. v dopoledních hodinách testování IQ. Testy jsou neverbální, kalibrované podle věku a lze jimi testovat děti od 5 let. Máte-li zájem, aby se vaše dítě testování zúčastnilo, je zapotřebí přihlásit se k testování přes internet na http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/(město Brno, termín 29.4.) a u žáků mladších 15 let podepsat souhlas s testováním zákonným zástupcem.
Podepsané souhlasy zákonných zástupců přinesou žáci do kanceláře ZŘŠ do 22. dubna. Peníze na testování prosím přineste až v den testování, vybere je přímo testující.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na uvedenou adresu do 4 týdnů od testování. Škola obdrží pouze anonymní statistické vyhodnocení testování.  Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku IQ 130  a více bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Stravné květen 2014

Počet dní s výdejem stravy:

– květen 19 dní

Prosím o zaplacení do 22. 4. 2014.

Soutěž ve vybíjené – městské kolo

Dalšího vynikajícího výsledku dosáhli dnes naši žáci 4. a 5. ročníku v městském kole soutěže ve vybíjené v ZŠ Novoměstská. Skvěle zabojovali, v konkurenci pěti týmů (sešli se ti nejlepší z celého Brna!) zvítězili a zajistili si tak postup do dalšího – tentokrát už krajského kola. O vítězství v městském kole se zasloužili Matěj Hron, Sebastian Přikryl, Dang Anh Dang, Svatopluk Raška, Petr Křivánek, David Petečuk, Tomáš Houzar, Filip Klimeš, Rudolf Komanec, Tomáš Přikryl, Jan Zástěra a Petra Adámková. Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Vyhlášení ředitelského volna

Z důvodu úpravy topného systému, úpravy záchodů a údržbových prací v kotelně školy je na pátek 2. 5. 2014 vyhlášeno ředitelské volno. Činnost školní družiny od 8.00 do 17.00 hod. bude v případě přihlášení alespoň 10 dětí zajištěna. V pátek 9.5. je provoz školy beze změny.