Aktuality

Stravné na listopad 2014

Počet dní s výdejem stravy na listopad 2014:

19 dní

Testování stolních her

Společnost Odysea club s.r.o. zapůjčila škole 13 ks zcela nových stolních her. Tyto hry budou v následujících 3 týdnech kolovat jednotlivými třídami a žáci je budou následně hodnotit. Dle výsledků v „žebříčku“ škola nejlépe hodnocené hry zakoupí pro využití v třídních kolektivech a v kroužku Mensa ČR. Děkujeme panu Ullrichovi z Odysea clubu za tuto možnost.

Baldovec 6.C – den třetí

Děti nejsou zcela čisté, jedno je však víc než jisté.

Spolu jsme se často smáli, skvělou partou jsme se stali.

Dneska domů jedeme, plný kufr vezeme.

Co však v něm je netušíme, otevřít ho zítra smíme.

Kdo nás má rád prozradí, naši duši pohladí.

aktualita_patek

 

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 13. 10. od 8.00 do 13.30 hod. Žádáme rodiče, kteří budou chtít navštívit výuku, aby do vybrané hodiny přišli před jejím začátkem.

Adaptační pobyt 6.C, den druhý

Postavit věž papírovou, co jablko udrží?
Nikdo ani nehne brvou, mnohým však věž nedrží 🙂
Do úvazku zas se obleč, na lano se přicvakni,
k nebi vzhůru rychle poběž, hlavně kámo nespadni!
Kdo z nás z luku střílí skvěle, kdo se trefí do terče?
Střílí všichni rychle, směle, z nikoho krev neteče.
Když pak slunce z nebe zmizí, když se zcela sešeří,
komu je strach ze tmy cizí, stezka odvahy prověří.
A jak dobře už se známe i co o sobě nevíme?
Další hry si v týmech dáme, vše společně řešíme.
Škoda jen, že už se blíží čas odjezdu, loučení,
rozlučka nás trochu tíží, však z přátel svých jsme nadšení…
aktuality4aktuality3

Výroba módních doplňků

Ještě stále jsou volná místa pro žáky a žákyně 5. – 9. tříd v kroužku paní vychovatelky Machové. Kdo rád vytváří ozdobné brože, čelenky, sponky, maluje na trička apod., ať neváhá a hlásí se na mailové adrese paní vychovatelky. Ručně vyrobený dárek potěší každého…

Kroužek vaření pí uč. Polické

Kroužek vaření pí uč. Polické pro žáky I. stupně bude mít nový časový režim. Od 15.10. se bude konat vždy jedenkrát za 14 dní, a to s časovou dotací 2 hodin. Děkujeme za pochopení.

Adaptační pobyt 6.C den prvý

Nač adapťák ptáte se? Lépe poznat chceme se!
Komu z přátel pevně věřím, do rukou mu lano svěřím.
Na věž vzhůru vyšplhám, svůj strach z výšek překonám.
Krok do prázdna kdo si zkusí, zocelit se jistě musí.
Kdo zná svoje kamarády, i když sedí ke všem zády?
Zítra bude zážitkem zabíjet se polibkem…

webakt2webakt1

Brněnský dráček

Skvělého výsledku dosáhlo družstvo naší školy ve vědomostní soutěži Brněnský dráček. Loňský 1. ročník soutěže jsme s přehledem vyhráli, letos se v daleko větší konkurenci naši žáci opět neztratili a o pouhý bod jim unikla obhajoba prvenství. Tématem letošní soutěže byly „Osobnosti města Brna“. Velká gratulace a poděkování letí ke Kristýně Čáslavské a Vojtovi Markovi (5.D), Natce Novické a Teovi Šponerovi (4.B) a Beátě Kocourové s Julií Malotovou (3.A).

Nová organizace dopravy

Na konci minulého týdne zrealizoval Odbor dopravy MMB námi navrhované změny v organizaci dopravy kolem školy. Tyto změny se týkají ulic Sirotkova a Šeránkova. Ulice Sirotkova je nyní jednosměrná od ulice Králova k ulici Jelínkova. Na její pravé straně za vchodem do školy vznikla 3 parkovací místa s omezenou dobou stání určená k vyložení nebo naložení našich žáků. Na ulici Šeránkova byla vytvořena také tři parkovací místa se stejnými pravidly parkování. Žádáme rodiče, aby dodržovali maximální dobu stání na těchto místech.

Jsme první školou v městě Brně, kde se tento parkovací systém zkouší.