Aktuality

Přihláška ke stravování na školní rok 2014/2015

Přihláška na stavu a informace ohledně stravování na příští školní rok 2014/2015 je ke stažení zde. Vyplněnou přihlášku posílejte na mail: jidelna@zssirotkova.cz. Děkujeme

Kabinet výtvarné výchovy vyhlašuje celoškolní, výtvarnou soutěž s název: Grafity anebo Street – art.

 

Soutěž je zaměřena na tvořivé „umělce, ale i zapálené „umělkyně“už od 5.-9. ročníků, pro které téma grafity anebo street-art něco znamená a zároveň jsou ochotni se podělit o svá díla a třeba i vyhrát! Soutěžíte o zajímavé ceny a také o zviditelnění svého talentu, který možná čeká na objevení…

Technika: libovolná; formát: A2 nebo A3; začátek soutěže: 4.11. 2014;

konec soutěže: 27. 2. 2015; vyhodnocení: 2. 3. 2015.

 

Výtvarné práce můžete odevzdávat vyučujícím výtvarné výchovy:

pani uč. Pechánkové, Polické, Říhovské nebo panu uč. Duškovi do 27.2. 2015.

 

Outdoor English games

Žáci 4. ABC využili krásného listopadového počasí a v hodině angličtiny vyrazili do parku u Kounicových kolejí, aby si zahráli anglické outdoorové hry. Úkolem bylo vyřešit 15 zapeklitých otázek, při kterých zapojili mozek i svaly. 🙂 Děti si hru moc užily a nejlepší byly odměněny.

Žáci v akci

Volby do Školské rady

Zveřejňujeme kandidátní listiny zájemců o školskou radu: Kandidátní listina rodičeKandidátní listina pedagogů . Děkujeme oběma přihlášeným kandidátům.

Hovorové hodiny 3.11.2014

Zveme všechny zákonné zástupce žáků na hovorové hodiny, které se uskuteční dnes, tedy v pondělí 3. listopadu od 14 do 18 hodin. Zákonné zástupce žáků 1. – 4. tříd zároveň zveme na MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které proběhnou dnes od 17 hodin a budou se týkat zejména přijatých opatření směřujících ke zvýšení komfortu vyzvedávání dětí ze ŠD a ke zvýšení bezpečností dětí. Kde najdete jednotlivé vyučující během hovorových hodin se můžete podívat zde.

Biologická olympiáda 2014/2015

Láká vás tajemství biologických disciplín? Toužíte vědět víc? Máte soutěživého ducha?. Neváhejte a zapojte se do letošního ročníku! Záhy pochopíte, že biologie je fascinující a nesmírně zábavná věda. V moři poznání vás čekají napínavá dobrodružství a nevšední zážitky…
Máte v plánu se na soutěž kvalitně připravit? Lépe se zorientovat a konzultovat vše se svými pedagogy? Aktuální informace, studijní materiály, užitečné rady a doporučení začínajícím soutěžícím najdete zde
Přejeme všem příznivcům BiO úspěšný soutěžní rok.

Výsledky PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA 2014

Letošní ročník soutěže Přírodovědný klokan se uskutečnil v jednotlivých třídách 8. a 9.ročníku opět v posledních týdnech měsíce října.
Soutěž na naší škole proběhla v kategorii Kadet (8.-9. třída ZŠ). Žákům byl zadán jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení měli 40 minut čistého času.
Absolutním vítězem se na naší škole stal D.Beneš z 9.C, druhé místo obsadil O.Hrdlička z 8.C a třetí místo vybojovala A.Pelikánová z 9.A, všem ostatním gratulujeme a děkujeme za účast.

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Připomínáme všem řešitelům matematické olympiády 5. a 9. ročníků, že se pomalu blíží termín pro odevzdání řešení první trojice úloh, tj. 24.11.2014. Dle instrukcí nezapomeňte na formální stránku řešení („hlavička“ s údaji) a vlastní řešení úloh, které by mělo korespondovat s myšlenkovým postupem. Takže, kdo nezačal, je čas se na to podívat! Zadání naleznete například zde.

Mimořádné třídní schůzky 1. – 4. tříd

Zveme rodiče žáků 1. – 4. roč. k účasti na mimořádných třídních schůzkách, které se uskuteční v rámci hovorových hodin 3. listopadu od 17.00 hod. Hlavním programem schůzek bude seznámení rodičů s novými opatřeními, které by měly vést k větší bezpečnosti dětí při příchodu a odchodu z budovy školy.
Věříme, že se mimořádné schůzky zúčastníte v dostatečném počtu a při respektování nově stanovených pravidel společně s námi pomůžete větší bezpečnost dětí zajistit.

Vyhodnocení 1. úkolu školní dějepisné soutěže

První úkol celoškolní dějepisné soutěže nesl název „Přezdívky českých panovníků“. Do řešení se zapojilo celkem 49 žáků z prvního i druhého stupně. Úspěšných řešitelů bylo 41, budou odměněni jedničkou do předmětu. Soutěž bude pokračovat dalším úkolem zveřejněným na dějepisné nástěnce. Těšíme se, že se opět žáci se zájmem zapojí.