Aktuality

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 13. 10. od 8.00 do 13.30 hod. Žádáme rodiče, kteří budou chtít navštívit výuku, aby do vybrané hodiny přišli před jejím začátkem.

Adaptační pobyt 6.C, den druhý

Postavit věž papírovou, co jablko udrží?
Nikdo ani nehne brvou, mnohým však věž nedrží 🙂
Do úvazku zas se obleč, na lano se přicvakni,
k nebi vzhůru rychle poběž, hlavně kámo nespadni!
Kdo z nás z luku střílí skvěle, kdo se trefí do terče?
Střílí všichni rychle, směle, z nikoho krev neteče.
Když pak slunce z nebe zmizí, když se zcela sešeří,
komu je strach ze tmy cizí, stezka odvahy prověří.
A jak dobře už se známe i co o sobě nevíme?
Další hry si v týmech dáme, vše společně řešíme.
Škoda jen, že už se blíží čas odjezdu, loučení,
rozlučka nás trochu tíží, však z přátel svých jsme nadšení…
aktuality4aktuality3

Výroba módních doplňků

Ještě stále jsou volná místa pro žáky a žákyně 5. – 9. tříd v kroužku paní vychovatelky Machové. Kdo rád vytváří ozdobné brože, čelenky, sponky, maluje na trička apod., ať neváhá a hlásí se na mailové adrese paní vychovatelky. Ručně vyrobený dárek potěší každého…

Kroužek vaření pí uč. Polické

Kroužek vaření pí uč. Polické pro žáky I. stupně bude mít nový časový režim. Od 15.10. se bude konat vždy jedenkrát za 14 dní, a to s časovou dotací 2 hodin. Děkujeme za pochopení.

Adaptační pobyt 6.C den prvý

Nač adapťák ptáte se? Lépe poznat chceme se!
Komu z přátel pevně věřím, do rukou mu lano svěřím.
Na věž vzhůru vyšplhám, svůj strach z výšek překonám.
Krok do prázdna kdo si zkusí, zocelit se jistě musí.
Kdo zná svoje kamarády, i když sedí ke všem zády?
Zítra bude zážitkem zabíjet se polibkem…

webakt2webakt1

Brněnský dráček

Skvělého výsledku dosáhlo družstvo naší školy ve vědomostní soutěži Brněnský dráček. Loňský 1. ročník soutěže jsme s přehledem vyhráli, letos se v daleko větší konkurenci naši žáci opět neztratili a o pouhý bod jim unikla obhajoba prvenství. Tématem letošní soutěže byly „Osobnosti města Brna“. Velká gratulace a poděkování letí ke Kristýně Čáslavské a Vojtovi Markovi (5.D), Natce Novické a Teovi Šponerovi (4.B) a Beátě Kocourové s Julií Malotovou (3.A).

Nová organizace dopravy

Na konci minulého týdne zrealizoval Odbor dopravy MMB námi navrhované změny v organizaci dopravy kolem školy. Tyto změny se týkají ulic Sirotkova a Šeránkova. Ulice Sirotkova je nyní jednosměrná od ulice Králova k ulici Jelínkova. Na její pravé straně za vchodem do školy vznikla 3 parkovací místa s omezenou dobou stání určená k vyložení nebo naložení našich žáků. Na ulici Šeránkova byla vytvořena také tři parkovací místa se stejnými pravidly parkování. Žádáme rodiče, aby dodržovali maximální dobu stání na těchto místech.

Jsme první školou v městě Brně, kde se tento parkovací systém zkouší.

Pětiboj OVOV

Naše škola se včera 2.10. zúčastnila brněnského kola pětiboje všestrannosti Olympijských vítězů. Naše družstvo se umístilo na krásném 8. místě. Ráda bych vyzdvihla výkony, které podala EMMA KELAROVÁ, která skončila ve své kategorii na 1. MÍSTĚ A KAROLÍNA HOLÁ, na 3. místě. Děti se setkaly s významnými osobnostmi českého sportu, jako například se Šárkou Kašpárkovou, Hanou Horákovou, Ivanou Večeřovou a dalšími, odnesly si autogramy a zúčastnily se pěkného doprovodného programu.Za reprezentaci děkujeme těmto žákům Šimon Brabec, Šimon Burget, Ondřej Hlavoň, Matěj Procházka, Kristýna Jansová, Tereza Diakovová.

Novinky v dopravě v okolí školy

Upozorňujeme rodiče na nové dopravní značení a organizaci dopravy na ulici Sirotkově. Ulice je od 2.10. jednosměrná ve směru od ulice Králova, po pravé straně jsou první 3 místa vyhrazena ke krátkodobému stání a jsou určena primárně pro rodiče žáků, kteří vezou, případně vyzvedávají dítě do/ze školy. Prosíme, abyste co nejvíce využívali pro zastavení tato vyhrazená místa a nezajížděli na chodník před hlavním vchodem do budovy ani nezastavovali ve zúžené části při vjezdu do ulice Sirotkova. Děkujeme za pochopení a spolupráci, věříme, že tato opatření přispějí k větší bezpečnosti a také plynulosti provozu v okolí školy.

Fyzikální projekty

Ročníkový projekt – 6.ročník

Měření teploty

Úkolem je provádět měření teploty vzduchu venku u Vašeho bydliště. Měření budete provádět

vždy ve stejnou dobu alespoň 2 x týdně po dobu leden- únor. Naměřené hodnoty zapíšete do

tabulky a po ukončení měření zanesete do grafu.. Projekt bude taktéž obsahovat teoretickou

část pojednávací o měření teploty.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 7.ročník

Těžiště

Úkolem je vytvořit závěsný dekorativní systém, využívající polohy těžiště. Podrobnější

návod najdete, pokud zadáte do vyhledávače google : mobil calder (obrázky) Zde načerpáte

inspiraci.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 8.ročník

Gyroskop

Úkolem je vytvořit / vyrobit gyroskopický setrvačník ( v ideálním případě s vodorovnou osou

otáčení).

Projekt bude taktéž obsahovat teoretickou část pojednávací o využití měření teploty.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 9.ročník

Co je ve filmech špatně?

Úkolem je poukázat na chyby, kterých se dopustí umělci ve svých dílech. Chybou rozumíme

fakt, který z pohledu fyzikálního nemůže nastat.

Promítnete, tedy pasáž filmu a objasníte kde je chyba a proč

Termín odevzdání – první hodina fyziky v květnu.