Aktuality

Volby do Školské rady

Zveřejňujeme kandidátní listiny zájemců o školskou radu: Kandidátní listina rodičeKandidátní listina pedagogů . Děkujeme oběma přihlášeným kandidátům.

Hovorové hodiny 3.11.2014

Zveme všechny zákonné zástupce žáků na hovorové hodiny, které se uskuteční dnes, tedy v pondělí 3. listopadu od 14 do 18 hodin. Zákonné zástupce žáků 1. – 4. tříd zároveň zveme na MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které proběhnou dnes od 17 hodin a budou se týkat zejména přijatých opatření směřujících ke zvýšení komfortu vyzvedávání dětí ze ŠD a ke zvýšení bezpečností dětí. Kde najdete jednotlivé vyučující během hovorových hodin se můžete podívat zde.

Biologická olympiáda 2014/2015

Láká vás tajemství biologických disciplín? Toužíte vědět víc? Máte soutěživého ducha?. Neváhejte a zapojte se do letošního ročníku! Záhy pochopíte, že biologie je fascinující a nesmírně zábavná věda. V moři poznání vás čekají napínavá dobrodružství a nevšední zážitky…
Máte v plánu se na soutěž kvalitně připravit? Lépe se zorientovat a konzultovat vše se svými pedagogy? Aktuální informace, studijní materiály, užitečné rady a doporučení začínajícím soutěžícím najdete zde
Přejeme všem příznivcům BiO úspěšný soutěžní rok.

Výsledky PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA 2014

Letošní ročník soutěže Přírodovědný klokan se uskutečnil v jednotlivých třídách 8. a 9.ročníku opět v posledních týdnech měsíce října.
Soutěž na naší škole proběhla v kategorii Kadet (8.-9. třída ZŠ). Žákům byl zadán jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení měli 40 minut čistého času.
Absolutním vítězem se na naší škole stal D.Beneš z 9.C, druhé místo obsadil O.Hrdlička z 8.C a třetí místo vybojovala A.Pelikánová z 9.A, všem ostatním gratulujeme a děkujeme za účast.

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Připomínáme všem řešitelům matematické olympiády 5. a 9. ročníků, že se pomalu blíží termín pro odevzdání řešení první trojice úloh, tj. 24.11.2014. Dle instrukcí nezapomeňte na formální stránku řešení („hlavička“ s údaji) a vlastní řešení úloh, které by mělo korespondovat s myšlenkovým postupem. Takže, kdo nezačal, je čas se na to podívat! Zadání naleznete například zde.

Mimořádné třídní schůzky 1. – 4. tříd

Zveme rodiče žáků 1. – 4. roč. k účasti na mimořádných třídních schůzkách, které se uskuteční v rámci hovorových hodin 3. listopadu od 17.00 hod. Hlavním programem schůzek bude seznámení rodičů s novými opatřeními, které by měly vést k větší bezpečnosti dětí při příchodu a odchodu z budovy školy.
Věříme, že se mimořádné schůzky zúčastníte v dostatečném počtu a při respektování nově stanovených pravidel společně s námi pomůžete větší bezpečnost dětí zajistit.

Vyhodnocení 1. úkolu školní dějepisné soutěže

První úkol celoškolní dějepisné soutěže nesl název „Přezdívky českých panovníků“. Do řešení se zapojilo celkem 49 žáků z prvního i druhého stupně. Úspěšných řešitelů bylo 41, budou odměněni jedničkou do předmětu. Soutěž bude pokračovat dalším úkolem zveřejněným na dějepisné nástěnce. Těšíme se, že se opět žáci se zájmem zapojí.

Poděkování za knihy do knihovny

Rádi bychom poděkovali všem dárcům za mnohdy cenné kousky, které věnují školní knihovně. V těchto dnech probíhá zapisování všech knih do přírůstkové knihy knihovny, označení knih a rozdělení do sekcí a také nákup knih, které by děti v knihovně chtěly mít a od dárců se nám nesešly. Zároveň probíhá úprava interiéru knihovny. Otevření knihovny předpokládáme v polovině měsíce listopadu. O slavnostním otevření vás budeme informovat.

Projektový den – Finanční gramotnost

Všem žákům 8. a 9. ročníků i všem rodičům a zájemcům o jinou formu matematiky připomínáme konání projektového dne uspořádaného sekcí matematiky na ZŠ Sirotkova, který se uskuteční dne 7.11. 2014 na téma Finanční gramotnost . V jednotlivých vybraných učebnách se žáci rozdělení do skupinek podrobí krátkému teoretickému výkladu na dané téma ( např. úvěry, hypotéky, platební karty….apod.) a poté vyzkouší nově nabyté informace v praxi. Věříme v přínos této akce a těšíme se na spolupráci s vámi.

Mateso – školní kolo matematické soutěže

V tomto týdnu se konalo v úterý dne 22.10. 2014 školní kolo známé matematické soutěže MATESO pro žáky 5. tříd. Z celkového počtu 77 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli 53 žáků. Toto číslo si zaslouží velkou pozornost pochvalu za skvělé matematické výkony. Jelikož poslední postupové místo obsadilo hned několik žáků, ve čtvrtek se konal závěrečný rozstřel. Postupující z rozstřelu jsou Anna Hronová, Petr Bílek a Patrik Košťál. Celkově tedy postupují do kola městského z 1. místa Robličková Alena, z 2. místa – Klofandová Veronika a Kuželová Magdalena a ze 3. místa postupující z rozstřelu. Všem postupujícím budeme držet palce a všem účastník kola školního děkujeme za příkladnou účast. Celkové výsledky najdete zde.