Aktuality

Cyklistické naděje na naší škole

Poslední slunnou středu jsme se žáky, kteří navštěvují volitelný předmět Pohybovou výchovu vyjeli na kolech k brněnské přehradě a vrátili se přes Kníničky a medlánecké letiště do školy. Musím všechny účastníky moc pochválit, protože nelehkou trasu zvládli zcela bez problémů.

20140910_111919

 

Jak trávíme přestávky

Podívejte se, jak vypadají přestávky v první třídě, kde jsou přítomni i deváťáci. Moc se nám líbí, jak žáci nejvyššího ročníku přistupují ke spolupráci s našimi nejmenšími.

20140912_095757

Změna v systému vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,
vzhledem k opakovaným připomínkám, které se týkají bezpečného vyzvedávání dětí ze školní družiny, dochází od 1. října 2014 k následující změně:
V době od 11.40 do 16.15 hod. bude u vchodu z ulice Šeránkovy stálá služba z řad pracovníků školy, která zajistí osobní předání dětí zákonným zástupcům žáka (popř. pověřeným osobám). Pro dospělé osoby vyzvedávající žáky nadále platí nahlášení jména přes zvonky jednotlivých oddělení, dítě bude z oddělení odesláno do šatny a následně předáno pověřenou osobou východem z ulice Šeránkovy. Před vchodem budou umístěny lavičky, kde mohou rodiče na své děti čekat. Pokud potřebujete cokoliv projednat s vyučujícími, použijte hlavní vchod z ulice Sirotkovy a nahlaste svoji návštěvu na vrátnici školy.
Od 16.15 hod. platí stávající systém, děti jsou soustředěny do nejbližší učebny (3.C) a po zazvonění budete vpuštěni za účelem osobního převzetí dítěte v učebně.
Prosíme rodiče, aby pro vyzvedávání dětí ze školní družiny využívali výhradně vchod z ulice Šeránkovy, vchod na Sirotkově bude od 16.00 hod. uzamčen.
Věříme, že při respektování nově stanovených pravidel společně zajistíme vyšší bezpečnost při vyzvedávání dětí a zamezíme tím možnosti pohybu cizích osob v budově školy.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Nové telefonní kontakty do školní družiny a na vrátnici školy

Každé oddělení školní družiny bylo vybaveno mobilním telefonem pro případ mimořádné potřeby kontaktování paní vychovatelky. Čísla jsou uvedena na stránkách ŠD v sekci „kabinet ŠD“. Využívejte prosím tyto kontakty skutečně jen v naléhavých případech, aby zbytečně nedocházelo k narušování výchovné práce našich vychovatelek.
Stejně tak byla zavedena možnost volání přímo na vrátnici školy, a to na tel. číslo: 602 206 537. Tento kontakt slouží pro případné vzkazy rodičů žákům či vyučujícím.

Prázdninový Výfuk

Ani o prázdninách naši žáci nenechají své mozkové závity zlenivět a ve svém volném čase se účastní různých letních soustředění a soutěží. Vašek Zvoníček  (8.C) se o prázdninách věnoval fyzice a v prázdninové sérii soutěže Výfuk, kterou pořádá Matematicko – fyzikální fakulta UK Praha obsadil skvělé druhé místo.  Vaškovi i všem ostatním koumákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v letošním školním roce. Více o soutěži i zadání letošního kola se můžete dozvědět na stránkách Výfuku.

Matematické soutěžě

Se začátkem nového školního roku a příchodem prvních podzimních dnů se o svůj zájem rovněž hlásí matematické soutěže, kterých se každoročně účastníme. Jako první přichází Logická olympiáda. Jedná se o soutěž pořádanou sdružením MENSA, ve které každoročně dosahujeme díky našim žákům skvělých výsledků. Pro zapojení do soutěže je však povinná registrace, která probíhá pouze do 30.9. Proto neváhejte a zaregistrujte se. Bližší info na zde.
Druhou soutěží, která se rozjíždí je Matematická olympiáda. Letošní školní rok proběhne již 64. ročník., což tuto soutěž řadí mezi „babičky“ soutěží. DLe rozpisu je potřeba vypracovat stanovené úkoly. S řešením by neměli otálet zejména žáci 5. a 9. tříd, pro něž soutěž, školní kolo, končí začátkem ledna 2015. Více informací žáci obdrží od svých vyučujících matematiky nebo na webových stránkách soutěže.

Mensa

Ještě jsou volná místa v kroužku Mensy pro 1. stupeň! Můžete se přihlásit přes e-mail: gasparovicova _zavináč_ zssirotkova.cz a už vám neuniknou zajímavé aktivity pro rozvoj bystré mysli 🙂 

Evropský den jazyků v ZŠ Sirotkova

U příležitosti Evropského dne jazyků, který poukazuje na jazykovou rozmanitost v Evropě a podporuje studium jazyků, proběhl v ZŠ Sirotkova Projektový den jazyků zaměřený na jazykolamy a slovní hříčky. V rámci výuky Španělského jazyka jsme poznali španělská unikátní slova, např. ta, která jsme si ze španělštiny vypůjčili do češtiny, nejdelší španělské slovo, slova, která obsahují číslovky nebo slova, která se čtou stejně zprava i zleva. Děti tak pracovaly s jazykem zcela jiným způsobem. Školou zněly španělské jazykolamy, které se děti učily. Vyhlášení vítězů proběhne příští týden. den_jazyku
Podobně vypadaly i hodiny německého jazyka, ve kterých si žáci sukovali jazyky nad vybranými německými jazykolamy a slovy, dbali na správnou výslovnost a učili se je navzájem.

Linka ztracené dítě

Rádi bychom vás informovali o vzniku nové krizové telefonické linky pro rodiče i děti v tísni. Podrobné informace o lince najdete na zde .

Den přírodních věd – výsledky

22. září 2014 proběhl druhý ročník soutěžní verze Dne přírodních věd. Zúčastnilo se jej 101 družstev z 36 základních škol a víceletých gymnázií.
Naše tři 5členná družstva složená z žáků 8.ABC nás skvěle reprezentovala a náš nejúspěšnější tým dosáhl na celkově vynikající 8.místo. Všem gratulujeme a děkujeme.
Celkové výsledky k nahlédnutí zde
P9220838