Aktuality

Základní kámen na stavbě

Ve středu 6.9. byla stavba našeho Víceúčelového tělovýchovného zařízení oficiálně poklepána na základní kámen. Poklepání se zúčastnili pan náměstek primátora Mgr. Petr Hladík, pan starosta MČ Brno – Žabovřesky Ing. Pavel Tyralík  a pan místostarosta Mgr. Filip Leder.

IMGP6713-0

Logická olympiáda

Připomínáme všem našim žákům, že již od začátku srpna máte možnost zaregistrovat se do soutěže Logická olympiáda, které každoročně probíhá začátkem října. Veškeré informace a možnost registrace najde na oficiálních stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz. Pozor, přihlášení soutěže končí 30. září 2017.

Pozvánka na třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na první třídní schůzky, které se konají v pondělí 11. 9. od 17.00 hod. Budete seznámeni s novinkami, které čekají vaše děti v novém školním roce, s novým systémem omlouvání a s dopravní situací kolem školem školy. Členové Klubu rodičů se potkají jako vždy v 16.15 hod. v učebně přírodopisu (7.B).

První školní den

V pondělí 4.9. přišel v první den školy přivítat všechny naše prvňáčky pan Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, který je absolventem naší školy.

1-prim 2prim 3prim

Platba kroužku Cambridge English

Vážení rodiče,

Podmínky platby kroužku Cambridge English na I. pololetí šk. roku 2017/18- částku 1500Kč (cena je včetně učebnice)  prosím uhraďte na účet školy 32630621/0100, a to do 20.9.2017. Variabilní symbol je 44+ rodné číslo dítěte před lomítkem. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a třídu dítěte.Tento týden probíhá rozřazování do jednotlivých skupin, samotná výuka pak začne v týdnu od 11.9.2017.

Děkuji

Kroužek Cambridge English 2017/18

Vážení rodiče,

na stránkách školy v sekci  Aktuality (šk. r. 2017-18) /Zájmová činnost / Cambridge exams najdete aktuální rozvrh na tento školní rok a zároveň se zde můžete přihlásit pomocí online formuláře.

Kroužky

Seznam vypsaných kroužků je k dispozici v sekci ZÁJMOVÁ ČINNOST a ŠKOLNÍ DRUŽINA. Zápis do kroužků bude spuštěn v pondělí 4. 9. v 16:00 hodin na adrese
www.zssirotkova.cz/krouzkyonline

Nové logo

Každý začátek si žádá nějakou novinku. Dovolujeme si Vám představit nové logo školy, které, jak doufáme lépe vyhovuje dnešním požadavkům. Věříme, že se Vám bude líbit a že i pod tímto novým logem budou žáci ZŠ Sirotkova reprezentovat svoji alma mater stejně skvěle, jako doposud.
zssirotkova-logo-2017-rgb

Školní svačiny

Dodavatelem školních svačin pekárnou Crocus nám bylo oznámeno, že z organizačních důvodů budou svačiny dodávány až od 1.10. Bohužel se změní i cena svačin, která nám bude sdělena až v průběhu druhého školního týdne.

Začátek školy

Škola začíná v pondělí 4.9. v 8.00 hod. Všichni žáci budou mít pouze jednu vyučovací hodinu. Zveme všechny rodiče prvňáčků do tříd. Prosím přečtěte si všichni přiložený soubor s informacemi o stavbě víceúčelové haly a doporučeními ohledně dopravy do školy: informace a doprava.
V úterý 5.9. mají žáci 1. ročníku 2 hodiny, žáci 2.-4. ročníku 4 hodiny a ostatní 5 hodin s třídními učiteli. Ve středu 6.9.  budou mít prvňáčci 3 hodiny a ostatní se učí podle platného rozvrhu.

Na zkrácenou výuku prvních tříd vždy navazuje školní družina.