Kabinet ŠD

 

Sladká Monika

vedoucí vychovatelka

sladka

tel: 602 210 339
sladka@zssirotkova.cz

Kratochvílová Jaroslava

kozakova

tel: 702 104 514
kratochvilova@zssirotkova.cz

Hejtmánková Vladimíra

hejtmankova

tel:724 699 223
hejtmankova@zssirotkova.cz

Ing. Dvořáková Kateřina

 

 

 

tel: 725 001 586
dvorakova@zssirotkova.cz

Bc. Dolejšová Kateřina

 

 

 

tel: 702 104 507
dolejsova@zssirotkova.cz

Mgr. Hasalová Veronika

fotka

tel: 724 699 493
hasalova@zssirotkova.cz

Mgr. Pokorná Petra

Profilovka

 tel.: 724 697 856
souckova@zssirotkova.cz

Vaňáčková Ludmila

vanackova

tel: 602 215 062
vanackova@zssirotkova.cz

Kateřina Zástěrová

zasterova

tel: 702 104 515
zasterova@zssirotkova.cz

Mgr. Řádková Simona

tel: 724 697 749
radkova@zssirotkova.cz