IX.B

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Pechánková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Martin Ouda
Rozvrh třídy

 

Novinky, 26.9.2017

společný výlet „Poznáváme Brno a kamarády“