VIII.A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Rašovská
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Polická
Rozvrh třídy

Dokumenty ke stažení:

Časový plán na školní rok 2017/2018:

Omluvenka z výuky (tiskopis) – tiskopis_omluvenka_z_vyuky.pdf

Žádost o uvolnění z výuky (tiskopis) – tiskopis_uvolneni_z_vyuky.pdf

Školní řád – skolni_rad.pdf

7A_27min

___________________________________________________________________________________

31.1. 2018

DEN ETIKETY

DE1 DE2

DE3 DE4

12.12. 2017

Preventivní program „Život v závislosti“.

28.11. 2017

projektová výuka „Člověk“
17.11. 2017

Pobyt ve Fryštáku

Absolvovali jsme třídenní pobyt v Saleziánském centru ve Fryštáku. Přes počáteční skepsi se akce velmi vydařila. Program byl zaměřený na volbu povolání, budoucnost a prevenci užívání návykových látek.

DSC_4174m

DSC_4312m

12.10. 2017

Program „Vykroč“ u Selesiánů

29.9. 2017

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhne ve středu 4.10.2017 od 7.00 do 9.00 před hlavním vchodem do budovy školy (vchod Sirotkova).

19.9. 2017

Příspěvek do Klubu rodičů
Klub rodičů naší školy žádá o příspěvek ve výši 250 Kč na rodinu. V případě sourozenců přinese peníze nejstarší dítě. Příspěvek vybírají třídní učitelé. O využití finančních prostředků, které budou uloženy na účet Klubu rodičů, rozhodují na základě podnětů školy sami rodiče.

12.9. 2017

Velmi prosím každého žáka o dodání 2 ks PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ k umyvadlu a 1ks balíku KOPÍROVACÍHO PAPÍRU A4.

Děkuji