V.C

Třídní učitel: Mgr. Lucie Vejvalková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy

Matematická bádání:

Projekt Teselace – prosinec 2017

V matematice jsme několik hodin věnovali tématu parketáž (teselace). Vyzkoušeli jsme si nejprve pokrývání roviny pravidelnými n-úhelníky (více zde), před Vánoci jsme pak vyráběli šablonu s vánočním motivem pro parketáž nepravidelným tvarem a zkusili jsme si i parketáž pomocí jednoduchého grafického programu. Na fotografie z průběhu tvorby i na výsledné práce se můžete podívat ve fotogalerii .

Projekt Vlajky světa – říjen 2017

Naše bádání jsme tentokrát zaměřili na analýzu světových vlajek. Ve skupinách jsme počítali a zaznamenávali do tabulky četnosti různých barev, pruhů, symbolů, geometrických tvarů a dalších prvků, vyskytujících se na vlajkách určitého regionu (Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie, Evropa, státy USA). Každá skupinka pak podle nejvyšší četnosti barev, počtu pruhů a nejčastěji se vyskytujícího prvku vytvořila typickou vlajku svého regionu.

Další hodinu jsme pak k údajům z tabulek konstruovali grafy (sloupcový, koláčový) a diskutovali o vhodnosti a omezeních použití každého typu grafů. Fotoalbum z průběhu práce zde.

Novinky, 8.6.2018

Výlet na Brněnskou přehradu

Novinky, 7.6.2018

představení „Beatles“ v divadle Radost

Novinky, 30.5.2018

Naše škola v přírodě

Novinky, 8.3.2018

výuk. program „Úžasné planety“ v Planetáriu

Novinky, 29.11.2017

Výukový program „Vánoční příběh“ v MZM

Novinky, 24.11.2017

Preventivní program „Nástrahy virtuálního světa“

Novinky, 25.9. – 27.9.2017

Adaptační pobyt

Novinky, 29.9.2017

výuk. program „Český středověk“ v divadle Polárka