V.C

Třídní učitel: Mgr. Lucie Vejvalková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy

Novinky, 29.11.2017

Výukový program „Vánoční příběh“ v MZM

Novinky, 24.11.2017

Preventivní program „Nástrahy virtuálního světa“

Novinky, 25.9. – 27.9.2017

Adaptační pobyt

Novinky, 29.9.2017

výuk. program „Český středověk“ v divadle Polárka