V.B

Třídní učitelka: Mgr. Renata Dobšáková
Zástupce třídní učitelky: Mga. František Dušek 
Rozvrh třídy

Novinky, 3.11.2017

preventivní lekce „Virtuální nástrahy“

Novinky, 2.10.2017

Divadlo Polárka, edukační program „Český středověk“.

Novinky, 18.9. – 20.9.2017

Adaptační pobyt na Vyhlídce. Fotogalerie k nahlédnutí zde.