Týdenní plán 16. 4. – 20. 4. 2018

16.4. Po
• 2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ – 9. roč.
• 4. roč. – školní kolo Matematické miniolympiády, org. TU
• 11.30 – 13.30 – školení GDPR v uč. 9.B, účast vedení školy + pí Formánková
• 12.00 – 14.30 – 5.A – preventivní program „Podané ruce“, org. TU
• 14.00 – kontrolní den stavby, účast ŘŠ Jedlička

17.4. Út
• 2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ – 5. + 7. roč.
• 8.00 – 11.40 – vybr. žáci – městské kolo MOZ7 – ZŠ Sirotkova, org. vyuč. M,
dohled v učebnách při olympiádě viz. rozpis
• 8.00 – 11.40 – vybr. žáci – městské kolo MOZ6 – ZŠ Kotlářská, dopr. pí Ježková
• 8.00 – 11.40 – vybr. žáci – městské kolo MOZ8 – Gymn. Terezy Novákové,
dopr. p. uč. Maleček
• 8.00 – 13.00 – 5.AC, 5.BD – tematická vycházka dle vlastního výběru,
dopr. pí uč. Hotová a Dobšáková
• 8.00 – 13.00 – 7.ABC – tematická vycházka dle vlastního výběru,
dopr. p. uč. Kostka
• 8.00 – 13.00 – 9.ABC – tematická vycházka dle vlastního výběru,
dopr. TU + pí uč. Polická
• 8.00 – 12.55 – 2.A – výuk. program ve VIDA centru, dopr. TU + vych. ŠD
• 8.00 – 11.40 – 3.C – výuk. program „Brněnské pověsti“ v CVČ Lužánky,
dopr. TU + vych. ŠD
• 14.00 – 15.00 – ŠD 1.C, 2.C – „Betonová dílnička“, org. vych. ŠD

18.4. St
• 7.00 – 18.30 – 5.CD – exkurze Praha, dopr. pí uč. Vejvalková, Říhovská a Řezáčová
• 8.00 – 12.00 – 1.A – výuk. program „L. Janáček“ v centru Smetanova,
dopr. TU + vych. ŠD

19.4. Čt
• 8.00 – 11.40 – 6.D – výuk. program „Vykroč k sociálním sítím“ v Sales. centru, dopr. TU

20.4. Pá
• 6.00 – vybr. žáci II.st. – ROBO soutěž ČVUT Praha, dopr. p. uč. Pečenka,
návrat cca 17.40 na hl. vlak. nádr.
• 8.55 – 11.40 – vybrané třídy (viz. rozpis ve sborovně) – preventivní program „Předcházení
patologických jevů“ – ve spolupráci s Městským soudem Brno a Policií ČR
• 10.00 – 12.55 – 7.C – výstava „Od monarchie k protektorátu“ v MZM,
dopr. TU + pí uč. Janotová
• 12.30 – 18.30 – kroužek moderních tanců – Mezinárodní taneční festival Brno 2018,
org. pí vych. Pokorná

Dan Jedlička, ředitel školy