Týdenní plán 27. 11. – 1. 12. 2017

27.11. Po
• 6.00 – 18.00 – M. Tajovský, O. Vítek – republikové finále Logické olympiády
v Poslanecké sněmovně Praha, dopr. pí Dvořáková
• 8.00 – 16.00 – seminář „Židé, dějiny a kultura“ – Židovská Obec Brno,
účast pí uč. Vejvalková
• 8.00 – 15.00 – seminář „V přírodopise a environmentální výchově v lavicích
nesedíme“, účast p. uč. Přikryl
• 14.00 – 15.00 – schůzka Žákovského parlamentu v uč. 6.A, org. ZŘŠ Ulč
• 14.00 – kontrolní den stavby, ŘŠ

28.11. Út
• 8.00 – 16.00 – seminář „Židé, dějiny a kultura“ – Židovská Obec Brno,
účast p. uč. Stehlík
• 8.00 – 14.00 – 8.A – projektová výuka „Člověk“ v Gymn. Kpt. Jaroše, dopr. TU
• 8.00 – 11.40 – 3.B – výuk. program „Grafika“ v CVČ Lužánky,
dopr. TU + vych. ŠD

29.11. St
• 7.00 – 10.55 – výběr žáků II. st. – krajské kolo soutěže ve šplhu,
dopr. bude upřesněn
• 8.00 – 13.00 – 2.C – výuk. program „Staročeské vánoce“ v CVČ Rozmarýnek,
dopr. TU + vych. ŠD
• 9.00 – 11.40 – 5.C – výuk. program „Vánoční příběh“ v Mor. Zem. Muzeu,
dopr. TU
• 10.00 – 11.40 – 4.B – preventivní program „Závislosti“,
org. TU + soc. ped. Řádková, pí psych. Marsová
• 14.00 – 15.00 – schůzka Klubu Mensy ČR – herní, org. pí psych. Marsová
• 14.00 – 15.00 – školní kolo soutěže v SUDOKU v uč. 6.C, org. vyuč. M
• 16.00 – 18.00 – „Adventní dílničky“ pro rodiče s dětmi

30.11. Čt
• 8.00 – 15.00 – 9.roč. – Thanksgiving Day – projektová výuka Aj, org. vyuč. Aj
• 10.00 – 11.40 – 4.A – preventivní program „Závislosti“,
org. TU + soc. ped. Řádková, pí psych. Marsová
• 12.00 – 15.00 – vybr. žáci I. st. – krajské kolo soutěže ve šplhu, ZŠ Svážná,
dopr. pí uč. Smolíková
• 14.00 – 14.30 – soutěž Krátký vedení 6.B x 9.C v uč. 5.C

1.12. Pá
• 8.00 – 11.40 – 2.B – výuk. program „J. Lada“ v CVČ Lužánky,
dopr. TU + vych. ŠD

Poznámky:
1) Zveme rodiče k účasti na třídních schůzkách v pondělí 4.12. od 17.00 hod.

Dan Jedlička, ředitel školy