Týdenní plán 23. 4. – 27. 4. 2018

23.4. Po
• 8.00 – 14.00 – okresní kolo Biologické olympiády (M. Poláková 9.C) v CVČ Lužánky
• 8.00 – 12.55 – 3.C – výuk. program „J.G. Mendel“ v Mendelově muzeu MU Brno, Mendlovo nám.,
dopr. TU + vych. ŠD
• 14.00 – schůzka k projektu SPŠCH – účast ZŘŠ, pí uč. Helanová, Rašovská
a p. uč. Látal
• 14.00 – kontrolní den stavby
• 17.00 – třídní schůzky 2.B

24.4. Út
• „RETRO DEN“ – retro výuka u příležitosti oslav 110. výročí založení školy
• 8.00 – 10.45 – 3.B – vlastivědná vycházka po Brně, dopr. TU + pí as. Vintrová

25.4. St
• „PROJEKTOVÝ DEN“ u příležitosti oslav 110. výročí založení školy:
6.+9. roč. – „English Day“, 7. + 8. roč. – „Veletrh cestovního ruchu“,
5. roč. – vlastivědné „Významné budovy Žabovřesk“ a přírodovědné „Mikroskopování“,
I. st. – projektová výuka ve třídách
• 14.00 – 17.00 – odpolední aktivity pro veřejnost – deskové hry, úniková hra, výtvarné dílničky,
otevřená hodina Hejného metody výuky matematiky, ukázka práce s aktivizací mozku – Biofeedback
• 7.00 – 18.30 – 4.ABC – exkurze Praha, dopr. TU + pí vych. Dvořáková, Zástěrová a Řádková
• 8.00 – 12.00 – 1.A – výuk. program v CVČ Lipka, dopr. TU + vych. ŠD
• 13.00 – kroužek Zpívání s kytarou – vystoupení v DS Podpěrova,
org. pí vych. Pokorná

26.4. Čt
• „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ u příležitosti oslav 110. výročí založení školy
• 7.45 – 12.00 – výběr žáků 5. roč. – městské kolo soutěže ve vybíjené v ZŠ Pavlovská,
dopr. pí uč. Smolíková
• 8.00 – 13.00 – 1.BC, 2.AB – městské kolo soutěže v Bee Ballu – areál Hroch Jundrov, dopr. TU

27.4. Pá

Dan Jedlička, ředitel školy